BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 27 Ocak 2023 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri özetlerinin Microsoft Word yada Adobe PDF formatında belirtilen tarihe kadar atuder@k2-events.com adresine e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir.
 • Bildiri özeti (bildiri başlığı hariç) 350 kelimeyi geçmemelidir. (Bildiri gönderiminde kaynakça gerekmemektedir).
 • Bildiri özetleri tercihen Türkçe ya da İngilizce gönderilebilir.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” şeklinde olmalıdır.
 • En az 3 “Anahtar Kelime” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG ya da PNG) eklenebilir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltma açık adın geçtiği ilk yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Kabul Yazısı
 • Bildiri değerlendirme süreci ardından tüm kabul yazıları 1 Şubat 2023 tarihine kadar; bildiri sahibin sistemde kayıtlı email adresine gönderilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar 2 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır, aksi durumda bildirilere; bildiri özet kitabında yer verilmeyecektir.